Łąka
Widok od zachodu     Kościół p.w. św. Mikołaja z 1660 r., podwyżony w 1814, w kolejnych latach znacznie przebudowywany. Wieża wolnostąjąca, prawdopodobnie z 1660 r.
   Zbudowany na miejscu wcześniejszego, spalonego w 1658 r., należącego w l. 1570-1628 do protestantów.
   Jest to świątynia orientowana, konstrukcji zrębowej, na wysokiej, pochodzącej z XIX w. ceglanej podmurówce. Posiada zamknięte trójbocznie prezbiterium, prostokątną nawę z dwiema kruchtami, murowaną kaplicę przylegającą od północnej strony, zakrystię przyl. od str. południowej.
   Prezbiterium i nawa nakryte dachami siodłowymi, gontowymi, zakrystia i kaplica pulpitowymi, krytymi łupkiem. Na dachu przykrywającym nawę sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę.
   Wnętrze otynkowane. Z wyposażenia ruchomego świątyni "Katalog zabytków" wymienia m.in. barokowe krucyfiksy z XVIII w., monstrancję z 1743 r., stacje Męki Pańskiej z XVIII/XIX w., pacyfikał z XVIII w., kielich i lichtarze barokowe. Tęcza segmentowa.
   Wieża dzwonna - jak już wspomniano - datowana jest w większośći publikacji na XVII w., ale Józef Matuszczak, wybitny badacz kościołów drewnianych, twierdzi, ze w tym wieku na Śląsku nie budowano już wolnostojących wież tego typu i że jego zdaniem pochodzi ona prawdopodobnie z XVI w. Konstrukcja jej jest słupowa. Jest pobita gontem, ma pochyłe ściany i przykryta jest hełmem namiotowym, nadwieszonym, gontowym, czworobocznym. Wejście znajduje się od zachodniej strony. "Katalog zabytków" podaje iż wisi w niej dzwon gotycki z XV w.
Otoczenie:
   Kościół otoczony jest cmentarzem na którym groby powstańców śląskich i ofiar września 1939 r., a także stylizowany na neogotycką kapliczkę nagrobek ks. prałata Antoniego Philippi (1827-1920 r.). Teren kościelny jest ogrodzony drewnianym parkanem z dwiema bramami czworobocznymi z czterospadowymi dachami (obie od zachodniej strony), do jednej z nich prowadzą schody. Od południowej strony parking.
O miejscowości:
zbiornik Łąka    Wieś wzmankowana w 1449 r., obecnie sołectwo gminy Pszczyna. Liczy ok. 2690 mieszkańców. Od południowej strony styka się z Zalewem Goczałkowickim, który zatopił jej południowe krańce po utworzeniu w 1955 r., zaś od strony północnej ze Zbiornikiem Łąka, utworzonym w 1987 r. na rzece Pszczynka poprzez zbudowanie zapory i połączenie istniejących tu wcześniej stawów hodowlanych.
Ciekawe miejsca i obiekty w okolicy:
...wymienione są na podstronie "Pszczyna",
jako uzupełnienie można dodać: ♦ zabytkowe, strażackie sikawki ręczne w Studzionce i w Pawłowicach Śl.; ♦ dawny słup graniczny Austro-Węgier i Prus (zobacz zdjęcia) przy zielonym szlaku rowerowym z Pawłowic Śl. do Strumienia. Szlak ten jest zresztą godny osobnego polecenia: poprowadzony jest bowiem głównie dawnymi groblami, alejami (m.in. bukowymi), w lesie, mija śródleśne stawy i jest dobrze oznakowany. Przed Strumieniem znajduje się początek czerwonego szlaku do Studzionki, skąd zielonym R4 dotrzeć można do Pszczyny przez Łąkę.
Utacone
♦ "Katalog zabytków" (wyd. 1961 r.) wymienia stojące w Łące drewniane stodoły z XVIII-XIX w., ośmioboczne (charakterystyczna cecha dla tego typu obiektów na ziemi pszczyńskiej), zrębowe i kryte strzechą.
Galeria
Jak dojechać lub dojść?
zbiornik Łąka Na rowerze:
♦ z Pszczyny: m.in. szlakiem międzynarodowym Greenways, z którego zjechać trzeba (przed zaporą) na ulicę Przerwy-Tetmajera (z ul. K. Goli), do tego momentu szlak pokrywa się ze szlakiem międzynarodowym R4;
♦ ze Strumienia: szlakiem R4 przez Studzienkę obok Wisły Małej, za zbiornikiem Łąka skręcić j.w.
Pieszo:
♦ szlakiem budownictwa drewnianego im. Witolda Jakubowskiego (żółtym) spod skansenu w Pszczynie.
Samochodem:
♦ podobnie jak do Wisły Małej, ale skręcić nieco wcześniej (jadąc z Pszczyny).
Najbliższe drewniane zabytki
♦> Wisła Mała;Pszczyna, skansenPielgrzymowice; ♦ Ćwiklice (kościół); ♦ Miedźna (kościół); ♦ Grzawa (kościół); ♦ Jawiszowice, woj. małopolskie (kościół); ♦ Bieruń Stary (kościół); ♦ Góra (kościół); ♦ Stara Wieś (kościół, szkoła, domy).
Linki
Źródła
Katalog zabytków sztuki w Polsce" tom VI, zeszyt 10, pod red. Izabeli Rejduch-Samkowej i Jana Samka, Warszawa 1961 r.; ♦ Józef Matuszczak "Studia nad kościołami drewnianymi na Górnym Śląsku", nakładem Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Bytom 1989r.; ♦ Krzysztof Bzowski "Pszczyna, perła Górnego Śląska", wyd. Bezdroża, Kraków 2005 r.;
Copyright by
www.drewnianyslask.za.pl
(2007)