Chorzów (kościół w skansenie)
   Kościół p.w. św. Józefa zbudowany został w 1791 r. poprzez powiększenie drewnianej kaplicy z 1390 r. w Nieboczowach, wsi położonej n. Odrą (ob. powiat wodzisławski), w jej centralnym miejscu, dzięki funduszom rodz. Zdrzałków. Obraz ołtarzowy, który do naszych czasów nie zachował się, ofiarował rzeźnik z Bogumina (ob. Rep. Czeska). W 1971 r. kościół przeniesiony został (bez wyposażenia) do Kłokocimia (dziś rybnicka dzielnica w pobliżu Żor), ustawiono go wówczas na podpiwniczeniu. Przenosiny do Górnośląskiego Parku Etnograficznego miały natomiast miejsce w 1995 r., zakończenie montażu i poświęcenie odbyło się w 1997 r.
  Kościół posiada konstrukcję zrębową, trójbocznie zamknięte prezbiterium oraz prostokątną, wyższą od prezbiterium nawę. Przykryty jest gontowymi, siodłowymi dachami. Przy północnej ścianie prezbiterium zakrystia z kruchtą konstrukcji szkieletowej. Wejście główne z portalem, na którym wyryty rok budowy kościoła. Zręb zabezpieczony jest pobitymi gontem sobotami wspornikowymi. Nad nawą i nad prezbiterium dwie wieżyczki z cebulastymi hełmami, obie sześcioboczne. Wieżyczka nad prezbiterium posiada sygnaturkę i zwieńczona jest metalową kulą, natomiast wieża nad nawą - krzyżem. Ściany kościołą oszalowane są deskami.
  Wnętrze przykryte płaskim stropem nad nawą i pozornym łukowatym sklepieniem nad prezbiterium. Ściany wewnątrz oszalowane deskami.
  Wyposażenie kościoła nie jest pierwotne. Tabernakulum z XVIII w. pochodzi ze spalonego kościoła w Moszczenicy (depozyt Muzeum Archidiecezjalnego), obraz św. Józefa z XVIII w. z kościoła w Ruptawie (depozyt Muzeum Archidiecezjalnego), obraz Matki Boskiej Różańcowej z XIX w. z Mikołowa, balustrada z XVIII w. z kościoła św. Wawrzyńca w Chorzowie ... (pozwoliłem sobie skopiować spis umieszczony przed wejściem do kościoła i zamieściłem go w galerii gdzie odsyłam, jeśli ktoś jest zainteresowany). Empora wsparta czterema słupami.
  W każdą niedzielę od maja do października oraz okazyjnie w innych miesiącach, odbywają się tu msze.
  Wieś Nieboczowy, z której pochodzi kościół, wkrótce zniknie z powierzchni ziemi, jej tereny znajdują się bowiem na obszarze, który wejdzie w skład budowanego już ogromnego zbiornika przeciwpowodziowego.
Otoczenie:
   Kościół otoczony jest drewnianym parkanem z dwuspadowymi daszkami i bramami (rekonstrukcja). Obok ogrodzenia ustawiono obelisk upamiętniający Jana Heidenreicha (patrz zdjęcie).
Kościół umiejscowiony jest w centralnej części skansenu, obok znajduje się restauracja ("Karczma u Brożka") i estrada.

Galeria
Źródła
♦ "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", Chorzów, 2002 r., tekst Barbara Heidenreich.
Copyright by
www.drewnianyslask.za.pl
(2007)